Zie Tablad Nieuws voor laatste nieuws

Welkom op de website van Omni Des Ten Boer, de gezamenlijke website voor Kwiek & Fit en Volleybal


3 maart 2023.

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van de Omnivereniging DES

Datum     : 22 maart 2023
Locatie    :  Buurhoes, Blauw zaal
Aanvang :  20:00 uur           NB: 1. graag opgave vooraf wanneer je op de vergadering komt  en

                                                        2.eventuele agendapunten vooraf doorgeven    >>    (inekekuil204@gmail.com)
Onze Omnivereniging heeft nog 2 onderdelen t.w. de afdeling Volleybal en ouderengym “Kwiek& Fit.

De ALV is een verplichte bijeenkomst die de vereniging 1 x per jaar moet houden waar de leden kunnen meepraten en meebeslissen over het te voeren beleid.

Een punt van zorg , net als bij veel verenigingen ,is het opvullen van de vacatures die zijn en gaan ontstaan bij de afdeling volleybal en het Bestuur van de Omnivereniging.

 Na herhaalde pogingen om deze vacatures intern op te lossen, moeten we (tot nu) constateren dat het nog niet is gelukt om mensen te vinden voor :

  1. Het aanvullen van de Volleybalcommissie
  2. De rol van voorzitter van de Omnivereniging
  3. De rol van penningmeester van de Omnivereniging

Wij hopen van harte dat er zich voor de as. vergadering nog mensen gaan aanmelden , anders zou opheffing van de vereniging een gevolg kunnen zijn, mooier kunnen we het niet maken. Hopelijk willen ook ouders of verzorgers meedenken , kent u iemand waarvan u denkt dat bovenstaande vacatures zouden passen bij die persoon: geef het a.u.b. aan ons door, dan kan de vereniging gewoon blijven bestaan. 

De voorlopige agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen, en ingekomen stukken
  3. Verslag laatstgehouden AVL
  4. Verslag penningmeester en kascommissie
  5. Verslag Volleybalcommissie en Kwiek&Fit
  6. agendapunt wat ons heeft bereikt: zie boven
  7. Sluiting van de vergadering

Omdat bespreek/agendapunten vooraf kunnen worden ingeleverd is er geen Rondvraag geagendeerd.


VOOR HET LAATSTE NIEUWS  klik hier !

Elk tabblad biedt informatie over de sport van uw interesse.  Voor vragen over lidmaatschap, lesrooster  kunt het contactpersoon benaderen.

Ten Boer heeft veel te bieden op sportief gebied.

Wij hopen dat onze Omnivereniging u kan bieden wat u zoekt en wensen u veel sportplezier.

DISCLAIMER AVG.
DES Ten Boer gaat nauwkeurig om met uw privacy en deze website slaat geen persoonlijke gegevens op.