Contributies kunt op opvragen bij de secretaris of penningmeester. Zie tabblad : “Over ons”.


Denkt u dat u in aanmerking komt voor een minimaregeling. DES wijst u dan graag op het volgende:

De Minimaregeling zoals deze op www.tenboer.nl is te vinden.

Extra informatie kunt ook vinden in deze flyer van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Misschien kunt u dan een vergoeding krijgen voor kosten die te maken hebben met de ontwikkeling van uw kind. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn. En hoe u de vergoeding kunt krijgen.

De gemeente Ten Boer heeft dit jaar een geheel eigen regeling voor de minima vastgesteld. Dit betreft een vergoeding voor schoolgaande kinderen.

De regeling is geldig vanaf 1 september 2012.

Doelgroep
De minima van de gemeente Ten Boer, met een inkomen niet groter dan € 1.382,- voor (on)gehuwd samenwonenden of € 1.244,- voor alleenstaande ouders, kunnen voor hun schoolgaande kinderen een vergoeding krijgen. Dit voor kosten die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind.

Waarvoor vergoeding?
Er is een vergoeding mogelijk – tot een maximumbedrag – voor de volgende kosten:

•een computer met toebehoren; hiervoor kan men een vergoeding krijgen tot € 300; of
•huiswerkbegeleiding; hiervoor kan men een vergoeding krijgen tot € 300; of
•lidmaatschap van bijvoorbeeld een sport-, muziek- of padvindersvereniging; hiervoor kan men een vergoeding krijgen tot € 150; of
•kleding of een instrument in verband met het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging; hiervoor kan men een vergoeding krijgen tot € 150; of
•een abonnement op een tijdschrift dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind; hiervoor kan men een vergoeding krijgen tot € 50.

Voor elk kind
Voor elk kind uit het gezin kan een vergoeding worden aangevraagd. Per kind kan echter maar één keer van de regeling gebruik worden gemaakt. 

U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord hier het aanvraagformulier downloaden.  Gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgt u niet via DES!
Voor verdere vragen verwijzen wij naar
www.tenboer.nl

Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. DES Ten Boer houdt zicht niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en onjuistheden