CONTRIBUTIES

Contributies kunt op opvragen bij de secretaris of penningmeester.


Denkt u dat u in aanmerking komt voor een minimaregeling. DES wijst u dan graag op het volgende:
De Minimaregelingen zoals deze op de website van de Gemeente Groningen zijn te vinden.

Extra informatie kunt ook vinden op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Misschien kunt u dan een vergoeding krijgen voor kosten die te maken hebben met de ontwikkeling van uw kind. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn. En hoe u de vergoeding kunt krijgen.

Er is een vergoeding mogelijk tot een bepaald maximumbedrag voor de volgende kosten:

• een computer met toebehoren; 
• huiswerkbegeleiding; 
• lidmaatschap van bijvoorbeeld een sport-, muziek- of padvindersvereniging;
• kleding of een instrument in verband met het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging;
• een abonnement op een tijdschrift dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind;

Voor elk kind uit het gezin kan een vergoeding worden aangevraagd. Per kind kan  één keer van de regeling gebruik worden gemaakt. 

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Groningen, Regelingen, vergoedingen en subsidies .
Voor verdere vragen verwijzen wij naar de website van de
gemeente Groningen.

Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. DES Ten Boer houdt zicht niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en onjuistheden