LOCATIE

Sporthal “de Tiggelhal” is in beheer bij de Stichting tot Beheer en Exploitatie van Sportvoorzieningen in de gemeente Ten Boer en is opgericht op 27 september 1996.

De hal heeft een vloeroppervlakte van totaal ca. 1605 m2 en is geschikt voor vele vormen van sport en beweging. De sporthal wordt druk bezocht door scholen en verenigingen.
Daarnaast worden in de sporthal zowel voor jongeren als ouderen veel sportactiviteiten georganiseerd. De sporthal is verder bijzonder geschikt voor kleinschalige evenementen en beurzen.
De hal beschikt over een gezellige kantine voor een sportieve nazit.

Sinds 1 augustus 2006 heeft de stichting de sport- en recreatiezaal naast de sporthal in beheer. Deze zaal van 12 x 21 x 5 meter, heeft een hoge akoestische isolatie en is naast de normale (sport)activiteiten, ook zeer geschikt voor (sport)activiteiten met muziek.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de beheerder:
Dhr. A. van Wijngeeren
06-20 54 99 48.

Adres  “de Tiggelhal”
Sportlaan 3
9791 LX
Ten Boer.