OVER ONS

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:   Karlien Elzes.
kbouwkamp@yahoo.com
06-221 61 367
Secretaris
Janwillem Mekkering
jmekkering@hotmail.com
06-498 46 453
Penningmeester: Annelies Langevoort
annelies.langevoort@outlook.com

06-208 13 203
Contact Volleybal:  Ilse Haveman – Heikamp
Desvolleybal@live.nl
Contact Kwiek en Fit Hilda Mekel
hilda.mekel@gmail.com
Postadres Omni DES
Banknummer IBAN
Vijverweide 3
9791EA Ten Boer
Rabobank

NL77 RABO 0306 320 207