DES, sinds 1951 DOOR EENDRACHT STERK

Omnivereniging DES heeft op dit moment een twee sporten in zich verenigd;  Kwiek & Fit en Volleybal. We hebben samen zo’n 200 leden en sporten met z’n allen in de Tiggelhal in Ten Boer.

Om dit allemaal steeds weer goed voor elkaar te kunnen krijgen moet er veel worden geregeld. Er zijn daartoe vrijwilligers, trainers en trainsters die het sporten allemaal mogelijk maken. Mede dankzij hun inzet en enthousiasme blijft DES een actieve en gezellige vereniging.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:  
VACANT !   
Secretaris
Janwillem Mekkering     06-498 46 453
jmekkering@hotmail.com

Penningmeester:
Contact Kwiek & Fit: 

Hilda Mekel     050-302-21 74
Stadsweg 68, Ten Boer
hilda.mekel@gmail.com

Contact Volleybal: 


Desiree Rozema-van Inge

Desvolleybal@live.nl

Algemene taken

Anisa Bare
anisa_285@hotmail.com

Postadres Omni DES
Banknummer IBAN

Vijverweide 3
9791EA Ten Boer
Rabobank

NL77 RABO 0306 320 207