Het rooster voor het seizoen 2016…2017 volgt zo spoedig mogelijk.

Om een betere aansluiting te krijgen met onze doelgroep is besloten om de naam Oud-fit te wijzigingen in ‘Kwiek & Fit’.

U zult vanaf nu deze naam tegen komen op onze website.